665 667 914 507 463 389

Cennik usług geodezyjnych

Mapa do celów projektowych do 1ha bez ustalania granic

od 800,00 zł netto (984,00 zł brutto)

Każdy kolejny hektar
od 400,00 zł netto (492,00 zł brutto)

Mapa do celów projektowych do 1ha z ustaleniem granic

od 1500,00 zł netto (1845,00 zł brutto)

Każdy kolejny hektar
od 700,00 zł netto (861,00 zł brutto)

Wytyczenie budynku do 6 osi lub 12 punktów

od 900,00 zł netto (1107,00 zł brutto)

Każdy kolejny punkt
od 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Wytyczenie pojedynczego przyłącza do 100m

od 500,00 zł netto (615,00 zł brutto)

Każde kolejne 100m
od 200,00 zł netto (246,00 zł brutto)

Inwentaryzacja geodezyjna budynku wraz z przyłączami

od 900,00 zł netto (1107,00 zł brutto)

+ Karta studni, Karta zasuw, Karta hydrantów - 1szt.
od 50,00 zł netto (61,50 zł brutto)

Inwentaryzacja pojedynczego przyłącza do 100m

od 500,00 zł netto (615,00 zł brutto)

+ Karta studni, Karta zasuw, Karta hydrantów - 1szt.
od 50,00 zł netto (61,50 zł brutto)

Podział nieruchomości na dwie działki

od 2400,00 zł netto (2952,00 zł brutto)

Każda następna działka
od 500,00 zł netto (615,00 zł brutto)

Wstępny projekt podziału
od 200,00 zł netto (246,00 zł brutto)

Wznowienie granicy działki do 4 punktów

od 1000,00 zł netto (1230,00 zł brutto)

Każdy kolejny punkt
od 150,00 zł netto (184,00 zł brutto)